Spelenderwijs leren door beweging, dat is de kern van psychomotorische therapie. Door verschillende oefen- en ervaringsgerichte situaties zoals: spel, sport en ontspanningsmethoden leer je meer over wat je lichaam je te vertellen heeft.

Werkwijze psychomotorische therapie:

We gaan bezig met het herkennen, verkennen en erkennen van gedrag. De sessies worden binnen of buiten gegeven. Je kan denken aan een spelvorm in de gymzaal, ontspanningsoefening in een rustige ruimte of een wandeling met oefeningen in de natuur. Samen kijken we wat het beste voor jou werkt. Het doel van deze behandeling is inzicht krijgen in patronen die spelen en gedragsverandering tot stand te brengen zodat klachten verminderen of geheel verdwijnen. Tijdens de kennismaking komen we erachter of het klikt, kijken we of de werkwijze bij jou aansluit en bepalen we het vervolg. Een gemiddelde duur ligt tussen de 6 en 15 sessies. 

Voor wie is psychomotorische therapie?

Psychomotorische therapie is een oefen en ervaringsgerichte therapie. Het is een behandelvorm voor mensen met psychische klachten en problemen, zoals: spanningen, prikkelbaarheid, onzekerheid of burn-out. Hulpvragen kunnen zijn: 
- herkennen en uiten van gevoelens
- begeleiding bij oppakken van een sport
- opkomen voor jezelf
- ontwikkelen van positiever zelfbeeld
- balans aanbrengen tussen in- en ontspanningsactiviteiten
- meer leren ontspannen
- omgaan met prikkelbaarheid
- verbeteren van de slaap

Psychomotorische therapie is ook onderdeel van het stressreductie traject

In het stress reductie traject wordt er specifiek gekeken naar jou stressfactoren, energiebeheer en hoe de balans tussen in-en ontspanning is verdeeld. Meer weten?