verschillende workshops

De workshops die ik geef hebben te maken met lichaamsbewustwording en in- & ontspanning.